Tuesday, December 13, 2011

RPH MUZIK TAHUN 1 UNIT 2

RANCANGAN MENGAJAR

Tarikh/ Hari: Selasa (11.01.11)

Masa: 8.30-9.30 (1jam)

Kelas: 1 Cerdas (32orang)

M/ Pel: Pendidikan Muzik

Tema: Aku dan muzik

Tajuk: UNIT 2 Mari Menyanyi


Objektif P&P:

1. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan

2. Menyanyikan lagu Mari Menyanyi mengikut tempo.

3. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

4. Mengajuk pic dengan tepat.


Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menyanyikan lagu kanak-kanak.


Konsep: Warna Ton – Penerokaan suara manusia iaitu suara bercakap, menyanyi, memanggil dan berbisik.


Bahan bantu belajar:

CD1: Track 03(Mari Menyanyi-vokal) Track 04(Mari Menyanyi-instrumental

CD2: Track 03(Audio pic dan rendah) Track 21(Pic tinggi dan rendah)

KAD IMBASAN PERKATAAN (berbisik, bercakap, menyanyi, memanggil)


Nilai murni:

Berdisiplin – mengikut arahan

Berani – tampil menyatakan pendapat tanpa disuruh.

Bekerjasama


Kemahiran Berfikir:

membezakan pic tinggi dan rendah.

merumus sesuatu topik perbincangan.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Set Induksi

(5minit)

Warna ton suara manusia

1. Guru menunjukkan kad imbasan perkataan BERBISIK dan MEMANGGIL.

2. Guru meminta murid berbisik kepada rakan.

3. Guru meminta murid memanggil rakan mereka.

4. Guru menyoal murid: Apakah perbezaan antara suara berbisik dengan memanggil?

1. Murid berbisik kepada rakan.

2. Murid memnggil rakan mereka.

3. Murid menjawab pertanyaan guru. Andaian jawapan: suara berbisik lebih lembut dari suara memanggil.

BBM: KAD IMBASAN.

Kemahiran berfikir: membanding beza

Perkembangan

Langkah 1

(10minit)

Langkah 2

(10minit)

Langkah 3

(10minit)

Langkah 4

(10minit)

Langkah 5

(10minit)

Menepuk detik

Menyanyi mengikut tempo

Warna ton suara

Pic tinggi dan pic rendah.

Pergerakan mengikut pic tinggi dan rendah

1. Guru memasang lagu Mari menyanyi.

2. Guru mempelbagaikan aktiviti menepuk detik seperti menepuk peha, bahu dan pipi.

1. Guru membimbing murid menyanyikan lagu Mari menyanyi.

1. Guru menununjukkan kad imbasan memanggil.

2. Guru menunjukkan kad imbasan berbisik.

3. Guru memperdengarkan track audio pic tinggi dan rendah.

4. Guru menyoal murid tentang perbezaan setiap suara yang dibuat. Guru mempelbagaikan aktiviti suara ton seperti marah, menangis, menyanyi dan sebagainya

1. Guru mempamerkan kad imbasan memanggil.

2. Guru membimbing murid menyanyi sambil membuat pergerakan pic tinggi.

3.Guru mempamerkan kad imbasan berbisik.

2. Guru membimbing murid menyanyi sambil membuat pergerakkan pic rendah.

1. Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan.

Kumpulan 1 menyanyi dan kumpulan 2 berbisik.

1. Murid mendengar dan memberi tumpuan kepada lagu Mari menyanyi.

2. Murid mendengar dan menepuk detik lagu Mari menyanyi dengan bimbingan guru.

1. Murid menyanyikan lagu mengikut tempo.

1. Murid memanggil nama yang telah ditetapkan guru.

2. Murid berbisik perkara yang disuruh oleh guru.

3. Murid mendengar dan menyatakan pic mana yang lebih tinggi dan rendah.

1. Murid menyanyi dengan lantang sambil menepuk bahu.

2. Murid menyanyi secara lembut sambil menepuk peha.

1. Murid melakukan aktiviti menyanyi dan berbisik berdasarkan kad imbasan yang dipamerkan oleh guru sambil melakukkan pergerakkan mengikut pic tinggi dan rendah.

BBM: CD1:track03

track04

Nilai: berdisiplin

BBM: CD2:track03

track21

Nilai: Kerjasama

BBM: kad imbasan

Strategi: individu

BBM: kad imbasan

Strategi: Kumpulan

Nilai: Berdisiplin

Penutup

(5minit)

1. Guru berbincang bersama murid tentang perbezaan ton suara pic tinggi dan rendah yang dialami semasa menyanyi dan membuat gerakan.

Nilai: berani

Kemahiran berfikir: banding bezamerumus

No comments:

Post a Comment